světNotes.cz

Ako dostať informáciu o klientskom PC do Person dokumentu?
Novinky
06.10.2005 - Miroslav Uhlár

Aj keď tento problém bol v SN diskusii už úspešne riešený (vďaka Martinovi a Frantovi), rozhodol som sa ho systematicky popísať. Prečo?
1. Významnú rolu pri ňom hrá DCC - kľúč k funkčnosti politík
2. Tento dotaz dostávam opakovane - asi to adminov naozaj trápi
3. Dnes prší a rodina mi dala voľno :-)

Problém
Administrátor sa rozhodol "vyčistiť" informáciu o klientskej konfigurácii z Person dokumentu. Dôvodom je zvyčajne snaha mať aktualizovanú inventarizáciu. Naplnenie príslušnej sekcie však neprichádza. Márne vyzýva používateľa opakovane sa prihlásiť na server, reštartovať klienta, zmeniť systémový dátum, vymazať cache.ndk, bookmark.nsf či desktop6.ndk... Nič nepomáha.Čo teda robiť?

A. Kroky, ktoré vykoná používateľ pre "re-inventarizáciu":
1. V lokálnej adresnej knihe spustí agenta Action - Remove Address Book Preferences a zatvorí klienta.
2. V notes.ini vymaže riadok DYNINFO_OF....
Upozornenie: V prípade používania klienta viacerými používateľmi s rôznymi Home servermi je v notes.ini niekoľko takýchto premenných. Keďže identifikácia ich príslušnosti k jednotlivým používateľom nie je jednoduchá, vymaže všetky.
3. Spustí klienta Lotus Notes a prihlási sa na Home server .
Upozornenie: Replikovanie databázy s Home serverom nestačí, musí dôjsť k otvoreniu aktívnej user session - najjednoduchšie otvorením databázy.

B. Kroky, ktorými používateľ skontroluje účinnosť "re-inventarizácie":
1. Otvorí lokálny LOG súbor (log.nsf) a v pohľade Miscellaneous Events vyhľadá aktuálny dokument. Ak je v dokumente informácia o spustení DDC (Dynamic Client Configuration), je prvá podmienka splnená.
2. Otvorí súbor notes.ini. Ak v ňom pribudol riadok DYNINFO_OF.... je splnená i druhá podmienka.
3. Otvorí databázu Administration Request na Home serveri v pohľade Requests - By time initiated. Ak tam pribudla požiadavka "Update Client Information in Person Record", je splnená aj tretia podmienka.

Finále zabezpečuje Administration Proces, ktorý spracuje požiadavku a zapíše inventarizačné informácie do Person dokumentu.


C. Vysvetlenie procesu
Všetko má na svedomí DDC. Tento "démon" je vlastne program ndyncfg.exe a pribudol v programovom adresári klienta Lotus Notes od verzie R5. Zaujímavý je nielen z hľadiska vyššie popisovanej úlohy, ale má rozhodujúci vplyv na úspešný "deployment" politík na klienta. DCC nebeží stále, ale podľa tejto logiky:

1. Používateľ sa prihlási na svoj home server. Pri tejto operácii sa porovná cache objekt z lokálnej adresnej knihy (špeciálne pole $DynInfoCache v Address Book Preferences) s cache objektom v Domino Directory (špeciálne pole $DynInfoCache v Directory Profile). Ak je jasné, že server "chce klientovi niečo povedať" (takto sa distribuujú napríklad zmenené politiky), spustí sa DCC. V našom prípade sme na spustenie DCC volili garantovanú cestu vymazania lokálneho cache objektu (krok A1).

2. Spustenie DCC je zapísané do lokálnej log.nsf databázy, napríklad:


3. Ak DCC zistí, že v notes.ini nie je pre kombináciu danú kombináciu klient-server premenná DYNINFO_... , doplní ju a zároveň vytvorí požiadavku "Update Client Information in Person Record" do Administration Request databázy, napríklad:

Client type:

4; 3

Client's machine name:

WMIUH

Client's platform type:

Windows/XP 5.1 Intel

Client's build number:

Release 6.5.4


4. Administračný proces (AdminP) požiadavku spracuje a zapíše ju do sekcie Client Information v Person dokumente používateľa.

D. Posolstvo :-)
DCC je ako oheň. Výborný pomocník, ale zlý pán. Ak vám začnú blbnúť politiky, začnite kontrolu pri DCC. A ak nebeží, nezabudnite skontrolovať notes.ini na parameter DisableDynConfigClient. Ak je rovný 1, DCC nebude bežať za žiadnych okolností.