světNotes.cz

Kam směřuje vývoj Notesů/Domina?
Novinky
02.06.2001 - Zdeněk Michálek

Už nějaký ten den ja na Internetu k mání druhá beta nové verze Lotus Notes/Domino zvané Rnext. Tentokrát bych se ale nechtěl zaměřit na vyzdvihnutí či zavržení nových rysů, které přináší. Předmětem dnešního článku bude spíše zamyšlení nad tím, kam směřuje vývoj Domina jako webovské a aplikační vývojové platformy a co od něj můžeme očekávat.

Vyprovokoval mě k němu rozhovor Iris Today s Jeffem Calowem, který má v Irisu na starosti koordinaci jednotlivých vývojových skupin pracujících na Dominu (kdo to náhodou neví - Iris je firma, která má na svědomí původní Notesy ještě před tím, než se nechala koupit Lotusem/IBM a která má i dnes na starosti vývoj a podporu)

Takže - kam jde vývoj ?

Předně - co mě osobně zarmoutilo, co ale na druhé straně musím pokládat za dobré a strategické rozhodnutí, je první výrazný rys: orientace notesovského programování na Javu.

Čím je můj názor podložen ? Stačí se podívat obsah zmíněného rozhovoru. Na celé jeho ploše není řeč prakticky o ničem jiném, než o Java Server Pages (JSP - javovská odpověď na microsoftí ASP, Active Server Pages) a s nim souvisejících HTML "tagách", o servletech, javovských backendových třídách, JDBC, javovsky orientovaných RAD nástrojích atd.

Jen sem tam je zmínka o integraci s WebSphere (jako úlitba mocnému bohu IBM) a o návaznostech na implementaci různých rozšíření HTTP protokolu - a v celém několikastránkovém elaborátu ani slova o LotusScriptu. Ten přitom dosud tvořil páteř notesovského programování. Nikde, kromě jediného malinkého odstavečku o tom že je použita technologie nazvaná Bean Scripting Framework, která umožní v rámci JSP používat i jiné jazyky - mimo jiné i LotusScript. Koneckonců prý "to, co potřebujeme znát z Javy, abychom mohli psát JSP, je natolik malou podmnožinou Javy, že nám to určitě nebude dělat problémy se naučit".

Hm, nevím.. třeba se donutím se na tu Javu konečně podívat trošku podrobněji. Znám ale spoustu "skalních", kteří se skřípěním zubů občas místo formulového jazyka (když už je to totálně nezbytné) použijí nějakou tu LotusScriptovou berličku a o tom, že by snad využili objektových vlastností LotusScriptu nechtějí ani slyšet.. Nevím, ale řekl bych, že v oblasti programování (a to nejen webovského) pro Domino nastane v příštích letech určitý přelom, spojený s nástupem nových programátorů odkojených právě Javou, JacaScriptem a internetovými technologiemi a my ostatní budeme skřípat zuby a dohánět, co se dá.

Druhý rys: "Uživatelé sice chtějí data spravovaná Dominem, chtějí však nad nimi mít úplnou kontrolu". Tou kontrolou je míněno použití internetovských standardů jako JSP a servlety místo specificky Notesovských formulářů, notesovských "pages" atd. Neboli - i bez toho, že byste použili jediný formulář či notesovský agent je v Rnextu možné udělat "čistou" aplikaci za pomoci JSP. A to je druhý výrazný rys "nového" dominovského webového programování - využívání Java Server Pages.

Příklad: tady je databáze vzorové aplikace Fishnet, jak ji zobrazuje Rnextí Designer. Všimněte si nových položek - a mezi nimi zvláště Java Server Pages (JSP) zhruba v polovině obrázku.A takhle potom vypadá typická JSP v Designeru - všimněte si barevného odlišení "běžného" HTML kódu a specifických tagů (zde <domino:view>).Mimochodem, pokud by ona možnost používat LotusScript jako skriptový jazyk v JSP nebyla nějak výrazně omezující, třeba nižší rychlostí, nižší stabilitou a podobně, moc by mě to potěšilo - zas bych na chvíli mohl to studium Javy odložit :-)

Do třetice: v okamžiku, když celé dominovské stránky je možné napsat jako JSP, není problém použití standardních nástrojů pro tvorbu HTML kódu, pokud se zajistí příslušné propojení. Takže zjednodušeně - není vůbec potřeba Designer: celou webovskou aplikaci napíšete v Macromedia Dreamweaveru (známý a Lotusem doporučovaný WYSIWYG HTML editor), v HomeSite nebo koneckonců v MS FrontPage a k dominovským datům přistupujete prostřednictvím Domino JSP tagů. Pěkně vymyšlené.. jen si počkám na první větší aplikaci napsanou tímto způsobem.

A tím se dostáváme k dnes poslednímu, čvtrtému rysu: dominovská databáze se nyní stává univerzálním kontejnerem pro veškeré součásti aplikace, chrání jejich bezpečnost prostřednictvím ACL a umožňuje využít replikačního mechanismu k replikaci celých aplikcí mezi jednotlivými servery (a tak zajistit naprostou konzistenci mezi "mirrory" či v clusteru). Řeknete - nic nového pod sluncem, takhle ji přece využívám už dávno. Jenomže je tu novinka: ke všem cgi skriptům, obrázkům atd. se dá přistupovat třeba z MS Exploreru (přes standardní nástavbu HTTP protokolu WebDAV, která je v Rnext Domino Serveru nově implementována), takže na soubory v databázi se pak můžete podívat třeba i takto:


Mimochodem - všimněte si cesty v titulku okna, je z ní zřejmý způsob přístupu k těmto souborům.

Co říci závěrem ?

Pokračující import otevřených internetovských standardů do relaivně uzavřeného notesovského prostředí je krásná věc, standardy jsou průhledné, vazba na stávající dominovské technologie jasná a logická, díky nim se není potřeba vázat na prostředí Designera a na to, co Lotus/IBM pod Dominem nabídne a kdo je opravdu umí využít, bude nadšen.

Jenom malá připomínka - dobrých notesovských programátorů je už teď jako šafránu, a když ke stávajícím nárokům na ně ještě přidáme vše o čem píši výše, budou se asi za chvíli vyvažovat zlatem. Nu, programátorům to asi vadit nebude...


A ještě odkazy, které rozhodně doporučuji si přečíst:

Iris Today - Domino Rnext Technical Overview (updatované s verzí beta 2)
Iris Today - Notes Rnext Technical Overview (updatované s verzí beta 2)
Iris Today - Domino Rnext Web Application Server (updatované s verzí beta 2)
Iris Today - Domino Designer Rnext Technical Overview (updatované s verzí beta 2)