světNotes.cz

Notes/Domino 6 k dostání od 16. října!
Novinky
02.09.2002 - Emil Čelustka

V nabídce produktů dochází k několika změnám, kterým se budeme podrobně věnovat později. Dnes se podíváme pouze na nejpodstatnější změny v nabídce serverových produktů.

Varianty Domino serverů
Původní nabídka obsahovala celkem 4 varianty - Mail, Application, Enterprise a Enterprise Advanced. Zde se IBM rozhodla k razatní redukci na Messaging a Enterprise. Nabídku doplňuje zcela nová varianta serveru Utility.

Domino Messaging Server (původní Domino Mail Server)
- umožňuje provozování pošty a základních groupwarových aplikací jako jsou diskusní databáze, document libraries, personal journals
- zachovává klasický způsob licencování (Domino Messaging Server + CAL pro každého autientikovaného uživatele)
- neumožňuje provozovat TeamRoom ani zákaznické aplikace
- neumožňuje clustering

Domino Enterprise Server
- umožňuje provozování pošty
- umožňuje provozování TeamRoom a zákaznických aplikací
- zachovává klasický způsob licencování (Domino Enterprise Server + CAL pro každého autientikovaného uživatele)
- umožňuje clustering

Domino Utility Server
- neumožňuje přístup k poště a kalendářovým službám
- umožňuje provozování zákaznických aplikací
- nový způsob licencování - přístup k serveru je neomezený jako pro pracovníky firmy tak i mimo ni (klienti serveru již nepotřebují CAL)
- umožňuje clusteringLicencování
Další novinky se týkají nového licencování serverů. IBM chce od zákazníků získat co nejvíce peněz a proto přichází s licencováním PER PROCESOR. Při použití tohoto licenčního modelu bude licence pokrývat instalaci Domino serveru pouze na server s jedním procesorem. Pouze připomínám, že stávající licence Domino Application Server pokrývala 1-4 procesory. V praxi tedy za 4 procesorový server zaplatíme 4x více !!!

Pro zmírnění těchto dopadů přichází IBM s přechodným obdobím. Od 16. října 2002 do 10. ledna 2003 bude možné využívat jak dosavadního PER SERVER modelu, tak nového PER PROCESOR. Počínaje 10. lednem 2003 bude dostupný pouze model PER PROCESOR.Co si o novém způsobu licencování myslíte nám můžete sdělit v diskusi.