světNotes.cz

Lotus Brand Architecture Project
Novinky
20.02.2003 - Emil Čelustka

V rámci tohoto projektu je plánováno zavedení nových jmen mnoha existujících produktů s cílem zjednodušení identifikace a výběru pro Lotus uživatele. Faktem je, že stávající názvy mnoha produktů jsou velmi krkolomné a nepamatují si je ani odborníci. Proto si myslím, že zjednodušení či zpřesnění názvů jednotlivých produktů je krok správným směrem.

Konstrukce nových jmen musí splňovat následující kritéria:
1. IBM jako hlavní značka (brand)
2. Lotus jako softwarová značka (brand)
3. jednoduché popisné termíny.

V přehledu uvádím pouze produkty, u kterých bude provedena změna jména a u kterých jsou známy nové názvy. Změny se nedotknou značek (brandů) IBM Lotus Notes a IBM Lotus Domino, neboť tyto mají velmi silnou marketingovou pozici a dobrou rozeznatelnost na trhu. Poslední update je ze 12. února 2003:

Staré jméno produktuNové jméno produktu
IBM Lotus iNotes Web Access 6IBM Lotus Domino Web Access
IBM Lotus iNotes Access for Microsoft OutlookIBM Lotus Domino Access for Microsoft Outlook
IBM Lotus QuickPlaceIBM Lotus Team Workplace
IBM Lotus Sametime (IM/Awareness)IBM Lotus Instant Messaging
IBM Lotus Sametime (e-meetings)IBM Lotus Web Conferencing
IBM Mindspan SolutionsIBM Learnign Solutions
IBM Lotus LearningSpace - Virtual ClassroomIBM Lotus Virtual Classroom
IBM Lotus LearningSpace - Learning Management SystemIBM Lotus Learning Management System

Stará jména nezmizí najednou, ale počítá se s přechodným obdobím, po které budou nová jména uváděna včetně původních názvů. Například IBM Lotus Team Workplace (QuickPlace).