světNotes.cz

IBM Redbooks Lotusphere 2004 Special Collection
Novinky
18.02.2004 - Emil Čelustka

Především chci poděkovat Eriku Šolcovi ze společnosti Avnet a Davidu Encovi z IBM, že na nás pamatovali i přes všechen ten shon a stres, který megakoference typu Lotusphere standardně doprovází a že přivezli tento hezký dárek nejen nám do redakce, ale především pro vás, naše čtenáře. Věřím, že můžu říci: "Děkujeme!", i vaším jménem.

Jak jsem uvedl již v perexu, materiál je to až příliš rozsáhlý. Pokud bysme na každý Redbook z CD připravili jeden článek, bylo by to více článků než jsme uveřejnili za celý loňský rok. Rozhodli jsme se proto postupně umisťovat celé skupiny Redbooků do naší sekce Dokumenty. První na řadu přijdou dokumenty přímo se týkající platformy Lotus Notes/Domino, o něco později je doplní materiály o Lotus Workplace a na řadu příjdou i WebSphere a Tivoli.

Sledujte pravidelně sekci Dokumenty!


Workplace, všude kam se podíváš

Je smutné, že nadšení pro nové produkty Workplace marketingové i technické pracovníky IBM zcela oslepilo. Jinak by si nemohli nevšimnout určitého napětí mezi zákazníky, kteří Workplace (prý mylně) považují za produkt, který by v nejbližší budoucnosti měl nahradit Lotus Notes. Ale copak jejich obavy nejsou oprávněné, když i technicky orientované CD Redbooks Special Collection umisťuje materiály čistě o Lotus Notes/Domino do skupin s názvy: Lotus Workplace Application Development, Lotus Workplace Collaboration, Lotus Workplace Learning? Kam se poděly tradiční a stále velmi žádané produkty Lotus Notes/Domino?


Zajímavé argumenty

CD ale obsahuje i výsledky průzkumu mezi 500 zákazníky IBM, kteří odpovídali mj. na dvě velmi zajímavé otázky (volný překlad):

1. O kolik vzrostla vaše produktivita použitím IBM Redbooks?2. Jak velký vliv mají IBM Redbooks na rozhodování (mj. o koupi, plánování, implementaci produktů a řešení)?

(Omluvte prosím na světNotes.cz nezvykle nízkou kvalitu grafů, jsou převzaty z materiálů IBM)

Nárust produktivity je obtížně měřitelný a tak se jedná spíše o fundovaný odhad dotazovaných osob než objektivně měřená čísla. Na druhou stranu jsou procenta v reálně vypadajících mezích. Za podstatný ovšem považuji vliv Redbooků na rozhodování. Škoda jen, že IBM nenašla odvahu oddělit do samostatné otázky vliv Redbooků na rozhodování o koupi. Domnívám se totiž, že především pro velké společnosti pečlivě vybírající platformy, které na mnoho let ovlivní fungování firmy, je vliv existence Redbooků mimořádně velký. Skoro něco jako u Microsoftu Service Pack číslo 3. Kdo by to náhodou neznal, čeká se u MS produktů s nasazením do kritických oblastí až na SP3 - teprve jeho vydáním se produkt považuje za nasazeníhodný. Existence Redbooku pro danou oblast problémů je pak jasným signálem: Většina potíží v dané oblasti je vyřešena nebo alespoň známa a zdokumentována společně s návodem na uspokojivé řešení. Produkt můžete bez obav nasadit.