světNotes.cz

Lotus bloguje
Novinky
07.09.2004 - Emil Čelustka

Ed Brill odvedl na poli komunikace Lotus vs. zákazníci obrovský kus práce. Jeho blog byl prvním oficiálním a přitom lidským hlasem (nebo chcete-li psaným slovem) z vedení Lotus Software. Jak ukazují změny, které nastaly od 1. září 2004, způsobil tento blog pozitivní změnu myšlení a našel spoustu následovníků. Dalo by se říci, že Lotus se v "blogování" našel.


InsideLotus blog

S podtitulem Thoughts on Lotus software and the marketplace (volně přeloženo jako - Úvahy o Lotus Software a jeho místě na trhu) byl začátkem září prezentován nový koncept, ve kterém bude prostor pro mnohem více autorů. Zatím se svými prvními řádky stačili představit Carl Kriger, Bill Hubler, Brian Baker, Adam Gartenberg a Barbara Bowen. A dá se předpokládat, že se objeví další.

Celkově je to příjemné zjištění. Lotus si díky Ed Brillovi ověřil životaschopnost blogu a jeho pozitivní vliv na komunikaci se zákazníky. Tuto zkušenost promítl do nové verze blogu, který se otevřel více autorům. Díky nim se dá předpokládat mnohem častější aktualizace a více příspěvků. I když první příspěvky mi připadají málo uvolněné, věřím, že se noví autoři časem otrkají a půjde jim to stejně dobře, jako Edovi.