světNotes.cz

Počet webů na Dominu roste
Novinky
16.10.2003 - Emil Čelustka

Jistěže, absolutní čísla těchto dvou systémů se diametrálně liší. Zatímco v říjnu 2003 bylo podle statistik Netcraft na světě 27 miliónů Apache web serverů, dosáhlo Domino pouze 85,4 tisíce.


Zdroj: Michael Braly weblog

Pro nás podstatně zajímavější jsou čísla udávající počty Domino web serverů u nás a v okolních zemích. Netcraft ale nezveřejňuje všechna čísla každý měsíc, takže se budeme muset spokojit s údaji z různých měsíců.

Země
Počet Domino web serverů
Údaj z měsíce
Česko
680
5/2003
Dánsko
1.967
4/2003
Chorvatsko
47
6/2003
Itálie
2.015
4/2003
Maďarsko
193
7/2003
Německo
10.000
5/2003
Norsko
1.302
3/2003
Rakousko
828
6/2003
Rumunsko
398
9/2003
Řecko
75
8/2003
Slovensko
336
6/2003
Spojené království
3.241
5/2003
Švédsko
1.014
7/2003
Ukrajina
201
9/2003
Zdroj: statistiky Netcraft

Zajímavá čísla, ne? Především to, že v sousedním Německu je téměř tolik Domino web serverů jako ve všech ostatních uvedených zemích dohromady. Když se budete dívat pozorně a vezmete v úvahu počet obyvatel a kupní sílu, vystoupí na vás poměrně jasně, že Domino je používáno jako web server především v bohatších zemích. Naopak slabá je jeho pozice v Řecku a především v Chorvatsku.Zajímavé je to s Domino web serverem u más. Absolutní čísla vede Apache následován s velkým odstupem Microsoftem a i když čísla ostatních nejsou nejvyšší, jedná v případě Domina se o 4. nejrošířenější platformu web serverů u nás! Překvapeni? Ano, já jsem byl příjemně překvapen. Na to, jak málo se u nás o Dominu jako web serveru mluví, jsou to pěkné výsledky, které si zaslouží mnohem více pozornosti.