DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE


Simulovanie práce s klávesnicou v Notes klientovi


Ak ste niekedy potrebovali v prostredí Notes klienta simulovať prácu s klávesnicou, tak viete, že to nieje jednoduché. Možno cestou je použitie WIN 32 API a jeho metódy "keybd_event".
Miroslav Uhlár (09.05.2003 00:00)

Dokumenty, ktoré sa bránia kopírovaniu


Nemôžete skopírovať dokument z elektronickej pošty? Skúsenejší používateľ vie, že to bol zámer odosielateľa. Vo voľbách pre odoslanie jednoducho vybral príslušný parameter (Prevent copying). Ale dá sa s tým niečo robiť?
Miroslav Uhlár (12.04.2003 00:00)

Dostupnosť menu príkazov v Notes klientovi.


Notes klient je "thick". Používateľovi dáva k dispozícii množstvo funkcií, ktoré sú dostupné naprieč aplikáciami. No čo v prípade, ak je potrebné urobiť aplikáciu, v ktorej nemá byť dostupný určitý menu príkaz? Napríklad zneprístupníť v pohľade menu príkaz "File-Export"...
Miroslav Uhlár (30.11.2002 08:00)

Mini-konzola k Domino serveru


Občas sa potrebujem "rýchle pozrieť" na konzolu niektorého z našich Domino serverov. Napríklad, či má niekto otvorenú databázy XY.nsf. Myslíte, že je potrebné spúšťať prostredie Domino Administrator? Nie...
Miroslav Uhlár (22.11.2002 08:00)

Notes/Domino R6 Pre-Release 2 - designer


Pokračujeme ve výčtu změn, které přináší pre-release verze 2. Výčet změn designera je sice kratší, ale neméně zajímavý
Emil Čelustka (13.05.2002 00:00)

Jak obejít limit max. 32768 prvků v LotusScriptovém poli?


Běžně není možné v LotusScriptovém poli definovat více než 32768 prvků v jednom rozměru, tj. např. prvek(32769) již je vyhodnocen jako chybný. Toto omezení je možné obejít definicí třídy IntegerArray.
Zdeněk Michálek (01.06.2001 00:00)

Jak chránit kód knihoven LotusScriptu?


U notesovských aplikací vyvinutých na zakázku často není žádoucí předat zákazníkovi i kompletní zdrojové kódy knihoven. Důvod je vcelku jasný - LotusScriptové knihovny, které vývojář používá, jsou často předmětem dlouhého vývoje a ne vždy je zákazník hodlá koupit. Co v takovém případě?
Zdeněk Michálek (30.05.2001 00:00)