Aké bolo Lotus Sympózium 2002?

Miroslav Uhlár, 13. listopadu 2002, světNotes.cz

Je náročné realizovať akciu, ktorá vzbudí vysoké očakávania. A Lotus Sympózium 2002 ich vzbudilo. Svojim programom, odborným zameraním, účastníckym poplatkom.

Nielen ja, nielen odborníci z partnerských firiem, ale aj zákazníci očakávali, že sa dozvedia nielen "čo", ale aj "ako". Až na zopár rošád v prezentátoroch, program bol naplnený. Ako?

V snahe zobjektivizovať svoj pohľad som diskutoval s niekoľkými zákazníkmi. Rozhovor šiel vždy ako cez šablónu:

"Čo ťa zaujalo?" - začal som originálne.

"Hmm, je tam zopár zaujímavých vecí..." - váhavá odpoveď zákazníka.

"Konkrétne..." - nedal som sa odbiť.

"Napríklad tie Web Services v Domine" - triumfoval zákazník. "To je fakt dobrá vec. Len mi nie je celkom jasné, čo by som odpovedal šéfovi na zadanie typu: Preveď náš existujúci telefónny zoznam na WS službu intranetu..."

V tom bol problém. Teoretické koncepty a východiská sú rozhodne dôležité, no prax je aj o implementácii. Prečo prezentátori (česť výnimkám) nemali pripravené prototypové riešenia, ktoré sú ideálne pre pochopenie probelamtiky z rozličných pohľadov? Uznávam, že čas hral významnú rolu - no napriek tomu sa dá vždy nájsť nosná myšlienka - princíp, ktorý sa dá teoreticky vymedziť a prakticky realizovať.

Aké bolo teda Sympózium 2002?

Snaživé zo strany prezentátorov, pomerne dobre zorganizované, podfarbené príjemným prostredím. Len trochu "bez šťavy". Aspoň pre mňa.


Miroslav Uhlár