Jaké je povědomí o produktech Lotus Notes/Domino?

Emil Čelustka, 15. července 2003, světNotes.cz

Na žalostný stav propagace softwarových produktů IBM jsem ve svých článcích narážel již několikrát. V minulém týdnu jsem však obdržel dopis, který mě přinutil pátrat po odpovědi na otázku Proč?

Předesílám, že níže citovaný dopis je zcela autentický, že jeho autor existuje a že mi dal svolení využít jeho mailu pro přípravu tohoto článku.

...

V naší firmě stojíme před rozhodnutím jaký groupwarový nástroj pro celofiremní použití zakoupit.
Přesto (nebo možná právě proto), že zatím používáme v podstatě jen produkty firmy Microsoft, ohlížím se po alternativách. Proto se pokouším získat maximum informací o  produktech Lotus Notes. Bohužel moje informace o tomto produktu jsou dosud pouze zprostředkované a neměl jsem ani možnost nasazení nikde vidět.

Moje obavy pramení zejména z toho, že v současné době jsou uživatelé zvyklí používat takřka výhradně software společnosti Microsoft a mohli by mít problémy například s ovládáním a používáním např. e-mailového klienta.

Mám několik základních dotazů a budu velmi rád, pokud mi je zodpovíte (základ jsem našel ve Vašem článku http://www.svetnotes.cz/sn/sn.nsf/0/65112CCF6166E563C1256B6D004DD4D1 (ale ten je již z roku 99 a pokračování jsem nenašel …)

- jaký je systém licencování (kolik řádově stála instalace pro 50 uživatelů, webovým rozhraním pro poštu a přístupem k vývojovému prostředí) ?

- je možné nasazení Lotus Notes/Domino na platformě Windows 2000 Server ?
- Je možný bezproblémový souběh používání aplikací Microsoft (MS Word, MS Excel) a systému Lotus Notes ?
- Je systém lokalizován do češtiny (alespoň klientské části) ?
- Je možné bezproblémové používání východních jazyků (azbuka) ?
- V jakém stavu je podpora v České republice (na stránkách IBM jsou informace o Lotus Notes vesměs ve formě odkazů na světové servery) ?

- Existuje někde v elektronické formě v češtině popis Lotus Notes (alespoň průřezový) ?
- Jste schopen doporučit nějakou referenční návštěvu ?
- Existuje nějaké lokální demo/trial verze systému ?

Předem děkuji za jakékoliv tipy, návod či radu

s pozdravem

Stanislav  Hradilík
správce informačních technologií

V navazujícím telefonickém rozhovoru pak pan Hradilík vyjádřil obavy, zda se v případě groupware Lotus Notes/Domino nejedná pro produkt neperspektivní, který firma IBM předurčila k zániku. Usoudil tak z neexistence jakékoli viditelné podpory produktů Lotus v České republice, neexistence oficiálních českých webových stránek produktů Lotus.


Jaký je skutečný stav propagace produktů Lotus?

Cílem tohoto článku není odpovědět na obchodně-technické dotazy pana Hradilíka, ale opakovaně upozornit na naprosto žalostný stav propagace těchto v mnoha ohledech zcela jedinečných produktů v Česku. Pokusil jsem se najít odpověď na otázku, kde mohu jako normální člověk získat informace o produktech Lotus Notes/Domino?

Oficiální stránky v češtině již déle než rok neexistují. Doména lotus.cz byla vyřazena ze zóny .CZ a znovu registrována soukromou osobou. Pokud budete jako já hledat na Googlu či Seznamu klíčová slova Lotus, Notes a Domino v různých kombinacích, dostanete se na stránky partnerů IBM či vývojářů pro tuto platformu. Ucelenější informace o těchto produktech v češtině neexistuje, stejně jako zpravodajství systematičtěji se zabývající těmito produkty. Výjimkou je pouze náš server.

Papírová média systematicky nesleduji, přesto si dovolím shrnout: produktům Lotus Notes se trošku věnují pouze Softwarové noviny a některé tituly IDG. Ostatní časopisy pouze v rámci obecnějších srovnání (např. PC Magazine), případně pak pouze jako součást optimistických zpráv o tom, jak MS Outlook a Exchange válcují produkty konkurence.
(Pokud se v tomto přehledu mýlím, prosím, opravte mne v komentáři ke článku. Není v mých silách objektivně postihnout všechna tištěná média).

Katastrofická je situace v oblasti reklamy. Nejsem schopen si vybavit inzerát, který by propagoval produkty Lotus Notes/Domino. Neříkám, že letos nevyšel žádný, ale možná že i to je pravda. A tak zatímco konkurenční Microsoft od koupě společnosti Navision válcuje trh reklamou na Microsoft Business Solutions, provozuje webovou stránku www.navision.cz, platí reklamy v populárních zpravodajských časopisech jako např. Týden a upozorňuje na svá řešení i prostřednictvím billboardů, IBM o značce Lotus tiše mlčí. Přitom minimálně v již zmíněném časopise Týden vychází již dlouhou dobu 2 celostránkové inzeráty na notebooky a servery IBM. Že by software nenesl žádné peníze?

Není se tedy co divit, že si potenciální uživatelé dělají starosti a kladou otázky, které konkurenti IBM snad ani nikdy neuslyší. Nezanedbávají totiž propagaci svých produktů a tlačí lidem do hlav své pravdy, v některých případech doslova pod tlakem. O tom, že by produkty Lotus Software jednoho dne nebylo nutné zákazníkům představovat a vysvětlovat, co jsou vlastně zač, sní snad každý obchodník prodávající vlastní produkty a služby pro platformu Lotus Notes/Domino. Splní se nám tento sen někdy?

Na závěr se dnes pokusím odpovědět alespoň na několik položených otázek.


Q: V jakém stavu je podpora v České republice?

A: Možná vás to překvapí, ale podle mých zkušeností je podpora produktů Lotus v České republice velmi dobrá. Zajišťují ji totiž společnosti specializované na produkty Lotus prostřednictvím svých lidí, mezi kterými je mnoho špičkových odborníků. Seznam těchto firem najdete již dnes na serveru světNotes.cz v sekci Firmy.


Q: Existuje někde v elektronické formě v češtině popis Lotus Notes (alespoň průřezový) ?

A: Lituji, ale o podrobnějším, ale ani průřezovém popisu Lotus Notes na českém webu mi není nic známo. Otázkou je, zda za popis, který hledáte, je možné považovat propagační materiály Lotus Notes 6, Lotus Domino 6 a Lotus Domino Designer 6, které byly na našem serveru zveřejněny včera ve článku Letáky R6 ke stažení.


Q: Existuje nějaké lokální demo/trial verze systému ?

A: Lokální trial verze neexistuje, k dispozici je pouze anglická verze 6.0.1 zde. Pozor, soubor má 94 MB.


Dalším otázkám se budeme věnovat příště.


Emil Čelustka