Lotus Symposium 2003

Emil Čelustka, 18. června 2003, světNotes.cz

U IBM se něco děje - v pozitivním smyslu slova. Na poslední chvíli se snaží zachránit situaci a vydala tiskovou zprávu.

Situaci okolo Lotus Symposium 2003 jsem popisoval ve článku Dobře utajené Lotus Symposium. Včera dopoledne, 17. června 2003 v 11:23 k nám do redakce e-komerce.cz dorazila tisková zpráva IBM připravená a rozesílaná PR agenturou Mmd.


IBM opět pořádá konferenci Lotus Symposium

Praha, 16.června 2003 – Společnost IBM je také v letošním roce generálním partnerem odborné konference Lotus Symposium, která je věnována produktům Lotus software a trendům v oblasti GroupWare. Letošní ročník konference se uskuteční 19.června 2003 v hotelu Plaza v pražských Dejvicích. Konference se vedle dalších významných hostů zúčastní také pan Mark Latchford, Vice President Lotus EMEA, a Stephen McGibbon, Lotus Manager pro oblast CEMA.

Program konference bude rozdělen na dopolední a odpolední část. Dopoledne bude věnováno plenární části se strategickým zaměřením. Odpolední část se skládá ze tří bloků rozdělených podle zaměření. Pro správce systémů a vývojáře je určen technický blok s názvem "DeepDive", ve kterém budou přednášky zaměřeny na praktické využití infrastruktury a řešení technicky orientovaných problematik. Také budou představeny možnosti pokročilé administrace systému včetně použití systémů Tivoli. Manažerský blok "Architektura systémů" je určen vedoucím pracovníkům IT, pro které budou přednášky orientovány na architekturu systémů a možné rozšíření, popřípadě lepší využití infrastruktury. Třetí blok "Úspěšná řešení" bude zaměřen na projekty implementace technologie Lotus Notes/Domino a souvisejících produktů v České republice.

Tématem setkání je verze 6.5. vlajkového produktu Lotus Notes/Domino a seznámení s klíčovými oblastmi řešení na platformě Lotus Notes/Domino. Bude se hovořit o Lotus produktech postavených na technologii J2EE, které je strategickou platformou pro IBM software. Seznámíme Vás hlavně s plánovaným rozvojem platformy Lotus/Domino a souvisejících produktů v horizontu roku 2003/2004, včetně portálových řešení.

Pozdě, ale přece. Další účastníky symposia sice tato zpráva nezíská, protože novináři mohou reagovat článkem nejdříve 18.6., což pro akci konanou 19. června je hodně pozdě, ale i tak se jedná o pokrok. Předchozí rok stejná PR agentura rozesílala pouze zprávu o průběhu akce.

Vadou na kráse Symposia bude patrně blok nazvaný Úspěšná řešení. Do redakce se nám totiž doneslo, že minimálně jedno z nich totiž úspěšné není a zákazník s ním není vůbec spokojen. Podle jakých kritérií se taková Úspěšná řešení vybírají? Třeba nám to na Symposiu někdo vysvětlí.


Emil Čelustka