DISKUSE

ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE
Diskusní skupina: Notes/Domino R5


Petr KTvorba 2 dokumentů
IT

19.05.2011
17:29:47

ID: 3319.0

Zdravím mám takový problém procházím dokumenty v pohledu a podle příznaku z nich generuji nové dokumenty. Jeden se mi podaří vytvořir naplnit, uložit a zavřít. Další už v rámci jednom skriptu nemohu. Lze to nějak udělat? Nějaké Redim a znovu vytvořit a znovu procházet...?

Díky P.K.

Zde část skriptu kde vtyvářím 1 dokument

Dim session As New NotesSession
Dim workspace As New NotesUIWorkspace

Set db = session.CurrentDatabase
Set collection = db.UnprocessedDocuments
For j = 1 To collection.Count
cena_all = 0
Set doc = collection.GetNthDocument( j )
Set item = doc.GetFirstItem("nazev_spol")
spol = doc.GetItemValue("nazev_spol")
dkonec = Right(obdobi(0),10)
datumzp = Cdat(Trim(dkonec))
ides = Cstr(doc.UniversalID)
Set view1 = db.GetView("(vlozeny_pol)")
Set collection1 = view1.GetAllDocumentsByKey(ides,True)
nadpis_old = ""
If collection1.count <> 0 Then
If nefaq(0) = "Ano" Then Goto nezpracuj
'**************** Vytvoření formuláře pro fakturaci **********************************************
Set uidoc = workspace.ComposeDocument("","","fakturace")
Set faktura = uidoc.Document
faktura.Form = "fakturace"
faktura.nazev_spol = spol(0)
'************** procházení jednotlivých služeb *************************************************
For i = 1 To collection1.count
Set doc1 = collection1.GetNthDocument(i)
Set item = doc1.GetFirstItem("aktivni_sluzby")
aktivni = doc1.GetItemValue("aktivni_sluzby")
If aktivni(0) <> "Ano" Then Goto neaktivni
Set item = doc1.GetFirstItem("stredis_fa")
stred_FA = doc1.GetItemValue("stredis_fa")
'*********************** Vložení nadpisu *********************************************************
If i = 1 Then
skupina1 = " "
skupina2 = " "
skupina3 = " "
skupina4 = " "
skupina5 = " "
skupina6 = " "
Call nazev.AppendToTextList(skupina1)
Call tarif.AppendToTextList(skupina2)
Call jednotka.AppendToTextList(skupina3)
Call pocet.AppendToTextList(skupina4)
Call prachy.AppendToTextList(skupina5)
Call dan.AppendToTextList(skupina6)
End If
If stred_FA(0) <> "96-100" Goto dalsi_polozka
If inet_nadpis(0) <> nadpis_old Then
If i <> 1 Then
skupina1 = " "
skupina2 = " "
skupina3 = " "
skupina4 = " "
skupina5 = " "
skupina6 = " "
Call nazev.AppendToTextList(skupina1)
Call tarif.AppendToTextList(skupina2)
Call jednotka.AppendToTextList(skupina3)
Call pocet.AppendToTextList(skupina4)
Call prachy.AppendToTextList(skupina5)
Call dan.AppendToTextList(skupina6)
End If
skupina1 = nadpis
skupina2 = "-----"
skupina3 = "----- "
skupina4 = "-----"
skupina5 = "-----"
skupina6 = "-----"
Call nazev.AppendToTextList(skupina1)
Call tarif.AppendToTextList(skupina2)
Call jednotka.AppendToTextList(skupina3)
Call pocet.AppendToTextList(skupina4)
Call prachy.AppendToTextList(skupina5)
Call dan.AppendToTextList(skupina6)
End If
'*************************** Internet ***************************************************************
If ikod = "A.2.1." Then

Set item = doc1.GetFirstItem("id_pmista")
id_inet = doc1.GetItemValue("id_pmista")
datapmisto = dataint(0)
If id_inet(0) <> "" Then
If id_inet(0) = spkod(0) Then
datapmisto = 0
datapmisto = dataint(0)
End If
If id_inet(0) = kodmisto_1(0) Then
datapmisto = 0
datapmisto = dataint_1(0)
End If
If id_inet(0) = kodmisto_2(0) Then
datapmisto = 0
datapmisto = dataint_2(0)
End If
If id_inet(0) = kodmisto_3(0) Then
datapmisto = 0
datapmisto = dataint_3(0)
End If
If id_inet(0) = kodmisto_4(0) Then
datapmisto = 0
datapmisto = dataint_4(0)
End If
End If
' *********************************** konec Internet + nad limit **********************************************
dalsi_polozka:
'nadpis_old = inet_nadpis(0)
neaktivni:
Next

cena_all = limit_internet + cena_internet + cena_ost
faktura.stredisko_FA = stred_FA(0)

faktura.celkem_FA = cena_all
If cena_all <> 0 Then
Call uidoc.Save
Call uidoc.Close
Else
Call uidoc.close
saveoptions = False
End If
zaznam1 = ""
zaznam2 = ""
zaznam3 = ""
zaznam4 = ""
zaznam5= ""
cena_all = 0
vypocet = 0
cena_internet = 0
limit_internet = 0
cena_ost = 0
sleva_internet = 0
End If
nezpracuj:
Next
End Sub
Martin Humpolec Re: Tvorba 2 dokumentů


19.05.2011
21:17:10

ID: 3319.1


Stačí místo NotesUIDocument používat NotesDocument, pak to jde a je to hlavně čisté (nic neskáče na obrazovku).

set doc = new NotesDocument(db)
a pak dál dle helpu

Přidejte názor
Autor:
Profese:
E-mail: i
URL:
Phone:
Předmět:
Obsah příspěvku (i):

Kolikátý je den v měsíci ? (číslovkou bez tečky)