DISKUSE
Instalačky LN 
25.05.2021 15:54

Action pane 
21.05.2021 07:54

Sametime (8)
23.04.2021 09:41

Agent který je spuštený čtenářem by měl modifikova... (3)
16.04.2021 16:07

LCConnection - Oracle (2)
08.04.2021 11:16

RTF Scrollbar (2)
21.01.2021 23:27

Export textu do hlavičky MS Word dokumentu pomocí ... (2)
21.01.2021 18:48

Nemá created (2)
09.01.2021 08:46


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Přehled produktů Lotus Software

Protože český web IBM se produktům Lotus Software nevěnuje vůbec, připravili jsme pro vás přehled českých verzí produktových materiálů.

Přehled produktů Lotus Software (559 kB)
Přehled produktů Lotus Domino Express (168 kB)

Lotus Notes R6 klient (974 kB)
Lotus Domino R6 server (175 kB)
Lotus Domino Designer R6 (102 kB)

Lotus Team Workplace 3 (původní QuickPlace 3 - 97 kB)
Lotus Web Conferencing 3 (původní Sametime 3 - 141 kB)

Bohužel spousta produktů své české materiály nemá a možná ani nikdy mít nebude. Musíte se proto spokojit s anglickými verzemi.


Přehled aktuálních verzí klientů v českém jazyce

Lotus Notes 5.0.13 CZ
Klient, Domino Designer i Administrátor v českém jazyce. Domunetace ke klientovi v češtině, dokumentace k Domino Designer pouze v angličtině.

Lotus Notes 6.0.3 Czech
Klient, Domino Designer i Administrátor v českém jazyce. Domunetace ke klientovi v češtině, dokumentace k Domino Designer pouze v angličtině.

Lotus Notes 6.5.1 Czech
Klient, Domino Designer i Administrátor v českém jazyce. Dokumentace ke klientovi v češtině, dokumentace k Domino Designer pouze v angličtině.


Redbooks

Pokud vám informace o produktech Lotus Software distribuované společně s produkty jako help-databáze nestačí, možná vám pomohou tzv. Redbooks, příručky a návody vydávané IBM. Jsou však dosputné výhradně v angličtině.