DISKUSE
Jak omezit vkládání textu do textového pole z kláv... 
04.04.2024 13:55

HCL Domino na NAS QNAP (1)
20.02.2024 10:34

Vložení přílohy do dokumentu MS Word (3)
14.02.2024 20:54

Problěmy s diakritikou. (4)
06.02.2024 17:34

AI pomocnici 
15.01.2024 10:16

Export do pdf souboru (1)
12.01.2024 23:11

Agent přestává fungovat (1)
18.11.2023 06:42

RTF - Computed (2)
19.10.2023 13:00


ŠKOLENÍ


REKLAMA


KOMENTÁŘE

Přehled produktů Lotus Software

Protože český web IBM se produktům Lotus Software nevěnuje vůbec, připravili jsme pro vás přehled českých verzí produktových materiálů.

Přehled produktů Lotus Software (559 kB)
Přehled produktů Lotus Domino Express (168 kB)

Lotus Notes R6 klient (974 kB)
Lotus Domino R6 server (175 kB)
Lotus Domino Designer R6 (102 kB)

Lotus Team Workplace 3 (původní QuickPlace 3 - 97 kB)
Lotus Web Conferencing 3 (původní Sametime 3 - 141 kB)

Bohužel spousta produktů své české materiály nemá a možná ani nikdy mít nebude. Musíte se proto spokojit s anglickými verzemi.


Přehled aktuálních verzí klientů v českém jazyce

Lotus Notes 5.0.13 CZ
Klient, Domino Designer i Administrátor v českém jazyce. Domunetace ke klientovi v češtině, dokumentace k Domino Designer pouze v angličtině.

Lotus Notes 6.0.3 Czech
Klient, Domino Designer i Administrátor v českém jazyce. Domunetace ke klientovi v češtině, dokumentace k Domino Designer pouze v angličtině.

Lotus Notes 6.5.1 Czech
Klient, Domino Designer i Administrátor v českém jazyce. Dokumentace ke klientovi v češtině, dokumentace k Domino Designer pouze v angličtině.


Redbooks

Pokud vám informace o produktech Lotus Software distribuované společně s produkty jako help-databáze nestačí, možná vám pomohou tzv. Redbooks, příručky a návody vydávané IBM. Jsou však dosputné výhradně v angličtině.